wizyty studyjne

Wizyta studyjna przedstawicieli LGD z Mazowsza w Finlandii

Wizyty studyjne połączone z Design Thinking woj. Śląskie grudzień 2015

Mediolan Expo 2015

Wizyta studyjna SCiTT Sevilla grudzien 2014

Wizyta nauczycieli z Woj. Kujawsko-Pom. w  Wielkeij Brytanii, luty 2015

Wizyta nauczycieli z Woj. Kujawsko-Pom. w Austrii -Szwajcarii - marzec 2015

7 Wizyta nauczycieli z Woj. Kujawsko-Pom. w Finlandii marzec 2015

 

Copyright © Wizyty Studyjne, wykonanie: strony www