wizyty studyjne

Co to jest wizyta studyjna ?

Wizyta studyjna to spotkanie specjalistów na co dzień pracujących w podobnych obszarach życia społeczno-gospodarczego.

Wizyty studyjne trwają z reguły 3-5 dni. Uczestnicy w grupach mają możliwość wymiany informacji pomiędzy sobą a także pomiędzy uczestnikami a przedstawicielami odwiedzanej instytucji krajowej lub zagranicznej.

Udział w wizycie studyjnej umożliwia wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnych zainteresowań.

Nasza firma pragnie Państwu zaoferować usługę organizacji krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych, których adresatem jest szerokie grono osób związanych z kształtowaniem określonej dziedziny życia. Dysponujemy zespołem doświadczonych tłumaczy, przewodników i moderatorów.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego zaprasza serdecznie do udziału w wizytach studyjnych - u beneficjentów realizujących projekt z EFS w poprzedniej perspektywie finansowej.

Wizyty odbędą się w terminie 02.12.2015 r. - 15.12.2015 r. , w 4 subregionach województwa śląskiego, a dotyczyć będę 4 obszarów tj: Regionalnego rynku pracy, regionalnych kadr gospodarki opartej na wiedzy, włączenia społecznego oraz wzmocnienia potencjału edukacyjnego

Każda z wizyt będzie połączona z warsztatem z Design Thinking prowadzonym przez Joannę Szustakiewicz.

Serdecznie zapraszamy!

ORGANIZATOR wizyt studyjnych: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Copyright © Wizyty Studyjne, wykonanie: strony www